Privacy

Wij respecteren de privacy van iedereen.
In de geest van ons Broederschap hopen we dat iedereen kan instemmen met onze publicaties én de inhoud van onze website.
Zo u vragen hebt hieromtrent of bezwaar hebt tegen bepaalde vermeldingen, neem contact met ons op via het contactformulier.

de Raad Van Bestuur