Het Gulden Vlies

Ridderlijkheid in denken en handelen
Bewaren en doorgeven van cultureel patrimonium van uw land en volk
Vriendschappelijke internationale contacten

Via deze website maakt U kennis met een vereniging die aan al deze verlangens tegemoet komt. De internationale Broederschap het Gulden Vlies is een pluralistische vereniging, in de geest en structuur van de illustere middeleeuwse ridderorde. Zij telt een paar honderd leden-ridders in diverse landen van de wereld. In deze website gaan wij verder in op het statuut , de doelstellingen, het ontstaan en de werking van onze vereniging.